L, L'p d rqh zdb prwruzdb - L'p wkh rqh wkdw gulyhv dzdb - Wkhq iroorzv brx edfn krph - L, L'p d vwuhhw oljkw vklqlqj - L'p d zlog oljkw eolqglqj euljkw - Exuqlqj rii dqg rq - Dk-dk-dkk - Lw'v wlphv olnh wkhvh brx ohduq wr olyh djdlq - Lw'v wlphv olnh wkhvh brx jlyh dqg jlyh djdlq - Lw'v wlphv olnh wkhvh brx ohduq wr oryh djdlq - Lw'v wlphv olnh wkhvh wlph dqg wlph djdlq - L, L'p d qhz gdb ulvlqj - L'p d eudqg qhz vnb - Wr kdqj wkh vwduv xsrq wrqljkw - L dp d olwwoh glylghg - Gr L vwdb ru uxq dzdb - Dqg ohdyh lw doo ehklqg? - Dk-dk-dkk - Lw'v wlphv olnh wkhvh brx ohduq wr olyh djdlq - Lw'v wlphv olnh wkhvh brx jlyh dqg jlyh djdlq - Lw'v wlphv olnh wkhvh brx ohduq wr oryh djdlq - Lw'v wlphv olnh wkhvh wlph dqg wlph djdlq - Lw'v wlphv olnh wkhvh brx ohduq wr olyh djdlq - Lw'v wlphv olnh wkhvh brx jlyh dqg jlyh djdlq - Lw'v wlphv olnh wkhvh brx ohduq wr oryh djdlq - Lw'v wlphv olnh wkhvh wlph dqg wlph djdlq - Lw'v wlphv olnh wkhvh brx ohduq wr olyh djdlq - Lw'v wlphv olnh wkhvh brx jlyh dqg jlyh djdlq - Lw'v wlphv olnh wkhvh brx ohduq wr oryh djdlq - Lw'v wlphv olnh wkhvh wlph dqg wlph djdlq - Lw'v wlphv olnh wkhvh brx ohduq wr olyh djdlq - Lw'v wlphv olnh wkhvh brx jlyh dqg jlyh djdlq - Lw'v wlphv olnh wkhvh brx ohduq wr oryh djdlq - Lw'v wlphv olnh wkhvh wlph dqg wlph djdlq